בית הורים בצפון

בית אבות צפת

בית אבות צפת

הגדרות תפקודיות: סיעודי, תשושי נפש, תשושים בסביבה שקטה ומקום נגיש בעיר בצפת ממוקם בית אבות מוריה צפת שבו מוענק טיפול